Het coronavirus en onze dienstverlening

Geachte relatie,

We zien hoe maatregelen en gevolgen van het coronavirus onze samenleving beïnvloeden Het coronavirus heeft Nederland inmiddels stevig in haar greep.
Van de regering en het RIVM heeft het Nederlandse bedrijfsleven nieuwe richtlijnen gekregen, wat zowel ons als u als ondernemer raakt.

Op Asperion kunt u blijven rekenen

De juiste tools om uw onderneming te sturen zijn in de huidige situatie belangrijker dan ooit en onze software speelt daarin een sleutelrol.
Onze dienstverlening blijft ongewijzigd doorgaan ondanks de maatregelen i.v.m. het coronavirus.

Wel hebben we er voor gezorgd dat al onze medewerkers voortaan vanuit huis werken om geen risico te nemen met hun gezondheid en om hen in staat te stellen hun schoolgaande kinderen op te kunnen vangen. Alle medewerkers beschikken over de technische mogelijkheden om hun werk vanuit huis te kunnen blijven doen, zodat de kwaliteit van onze dienstverlening, ook tijdens de coronavirus crisis, er niet of nauwelijks onder hoeft te lijden.

We hebben wel het verzoek aan u om uw vragen zo veel mogelijk per e-mail te stellen (helpdesk@asperion.nl) omdat dit de correcte en tijdige beantwoording ervan ten goede zal komen.

Eventuele trainingen en bezoek afspraken kunnen voorlopig uiteraard niet doorgaan. We zullen nieuwe afspraken voorstellen zodra duidelijk wordt dat dit verantwoord lijkt en toegestaan is van overheidswege.

Wat betekent dit voor U?

De overheids maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus zullen ook impact hebben op u als ondernemer. Uiteraard vinden we de situatie erg vervelend, maar we proberen binnen onze mogelijkheden er alles aan te doen om u zo goed mogelijk te blijven helpen en waar mogelijk mee te denken met het oplossen van moeilijke situaties.

Wellicht zullen uw medewerkers ook vanuit huis gaan werken en zouden uw klanten ook in de problemen kunnen komen. We hebben een aantal tips verzameld, die u wellicht behulpzaam kunnen zijn. Deze tips vindt u op deze pagina.

Bij voorbaat danken we u voor uw medewerking en begrip, als zaken in deze tijd wat anders lopen dan u van ons gewend bent.

Asperion Customer Support

maart 19th, 2020|Tags: , |

Tips voor vanuit huis werkende Asperion gebruikers

Tips voor vanuit huis werkende Asperion gebruikers

Tips voor thuiswerkende medewerkers van Accountants- en Administratie kantoren

Waar moet je op letten ?

 1. Maak goede afspraken over gewijzigde interne processen en procedures.
 2. Maak afspraken over de tijden waarop iemand beschikbaar c.q. bereikbaar is.
 3. Gebruik bij voorkeur alleen een laptop van de zaak.
 4. Houd de virus- en malware scanner van uw PC thuis ook up to date.
 5. Maak gebruik van de 2-way-factor authenticatie optie.
 6. Indien mogelijk, dwing het gebruik af van een Virtual Private Network (VPN) naar het bedrijfsnetwerk.
 7. Spreek af waar bepaalde bestanden opgeslagen mogen worden (het elektronisch dossier bijv.).

Tips voor MKB en ZZP gebruikers

Gebruik uw administratie nu meer dan ooit om uw omzet en kosten goed in de gaten te houden:

 1. Van wie krijgt u nog geld en zouden deze debiteuren nu (nog) kunnen betalen?
 2. Maak afspraken met debiteuren die nu niet kunnen betalen over een betalingsregeling.
 3. Houd uw kosten goed in de gaten: welke kosten zijn niet strikt noodzakelijk de komende maanden en kunt u wellicht beperken.
 4. Indien nodig, spreek met leveranciers van kosten die strikt noodzakelijk zijn, een betalingsregeling af.
 5. Bekijk of u in aanmerking komt voor tegemoetkomingen uit het steunpakket van de overheid en administreer nauwkeurig i.v.m de mogelijk vereiste latere bewijsvoering. Uw adviseur kan u daarbij goed adviseren.
 6. Werken er medewerkers vanuit huis, maak hiermee dan duidelijke afspraken en verplicht bijvoorbeeld het gebruik van de 2-way-factor authenticatie.

maart 19th, 2020|Tags: , , |