Crediteur

Een leverancier aan wie nog geld verschuldigd is in verband met het leveren van goederen of diensten wordt een crediteur genoemd.

De openstaande posten (nog niet betaalde facturen) van de crediteuren staan op de balans aan de rechterzijde/creditzijde.