Credit

De rechterzijde van een balans wordt ook wel de creditzijde of passiva genoemd.
Op de creditzijde van de balans staan de middelen waarmee de bezittingen zijn betaald. Dit kan zijn gedaan met het eigen vermogen, (eigen geld) of met geleend geld (schulden = vreemd vermogen).
Ook worden aan de creditzijde bijvoorbeeld de nog openstaande posten crediteuren getoond (schulden).