Debet

Debet is een term die in de boekhouding veelvoudig wordt gebruikt. Debet is de tegenhanger van credit.
Dit houdt dan ook in dat met debet wordt gedoeld op geld dat een organisatie heeft of nog moet ontvangen.

Aan de debetzijde van een balans staan bijvoorbeeld alle bezittingen van een organisatie.
Onderdeel hiervan is het geld dat een organisatie nog tegoed heeft van de debiteuren.