Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door de schulden van de bezittingen af te trekken.

Eigen Vermogen  =  Bezittingen (Activa)  –  Schulden (Passiva)

Het eigen vermogen wordt aan de rechterkant van de balans onder de passiva genoteerd en word gezien als de schuld van het bedrijf aan haar eigenaren.

Bij kleine ondernemingen bestaat het eigen vermogen voornamelijk uit het zelf geïnvesteerde geld.
Bij een BV (Besloten Vennootschap) of een NV (Naamloze Vennootschap) bestaat het eigen vermogen uit het kapitaal van de aandeelhouders.

Het eigen vermogen kan op verschillende manieren toenemen of afnemen.
Als de onderneming winst maakt, neemt het eigen vermogen toe. Ook bij een storting van kapitaal of een privéstorting zorgt voor een toename.
Een afname van het eigen vermogen gebeurt bij een verlies van de onderneming. Ook bij een privé-onttrekking of uitkering van dividend zal het eigen vermogen afnemen.

Het online boekhoudprogramma van Asperion zal de berekening automatisch uitvoeren.
Met de ingevoerde gegevens worden deze automatisch gerelateerd aan de juiste rubrieken op de balans.