Passiva

In de boekhouding zijn passiva de middelen waarmee de onderneming is gefinancierd. Het is in feite al het geld dat in de onderneming is geïnvesteerd.
Het tegenovergestelde begrip van passiva is activa. De passiva staan op de balans van de onderneming aan de rechterzijde. (credit-zijde)

Passiva is opgebouwd uit het vreemd vermogen plus het eigen vermogen. en worden gebruikt om de activa in de onderneming te financieren. De passiva zijn daarom even hoog als de activa ze zijn in ‘balans‘.

Voorbeelden van onderdelen van de passiva:

Het online boekhoudprogramma Asperion zal de activa en passiva automatisch uitrekenen. De ingevoerde gegevens komen via de bijhorende grootboekrekening automatisch op de balans.