Kostenplaats

Wat is een kostenplaats?

Een kostenplaats wordt gebruikt in de boekhouding als extra dimensie. Een kostenplaats kan worden gebruikt om kosten en omzetten verder uit te splitsen of samen te voegen. Een kostenplaats is meestal een afdeling van een bedrijf, maar kunnen bijvoorbeeld ook personen of bedrijfsmiddelen zijn.

Hoe worden kostenplaatsen gebruikt

De uitgaven  van een bedrijf worden op een grootboekrekening geboekt. Deze kosten kan je naast de grootboekrekening ook een kostenplaats toekennen, bijvoorbeeld de afdeling: marketing.
Alle uitgaven die toebehoren aan deze afdeling kan dan woorden voorzien in de boekhouding van deze kostenplaats. Zo kan er per kostenplaats een overzicht worden gemaakt van de kosten per kostenplaats. Dit zou dan weer vergeleken kunnen worden met andere kostenplaatsen of met de begroting van deze kostenplaats.

Kostenplaatsen kunnen worden onderverdeeld in:

  • Hoofdkostenplaats: Dit is meestal een bestaand onderdeel of afdeling van een bedrijf, die eindproducten vervaardigt.
  • Zelfstandige kostenplaats: een organisatorische eenheid (afdelingen) die niet rechtstreeks productief is, maar prestaties verricht voor andere kostenplaatsen en dus een dienstverlenend karakter heeft.
  • Hulpkostenplaatsen: geen bestaand onderdeel maar een algemene kostengroepering, zoals huisvesting, algemeen beheer, beveiliging of receptie.

Naast een kostenplaats is er ook een kostendrager: deze wordt gewoonlijk gebruikt om kosten en opbrengsten toe te schrijven aan: producten, projecten of functies.

In het online boekhoudprogramma Asperion kun je gebruik maken van kostenplaatsen. Deze zijn te activeren via de setup-wizard. Zodra deze zijn geactiveerd kan je bij elke boeking ook een kostenplaats kiezen. Het is ook mogelijk om een kostenplaats af te dwingen bij een bepaalde grootboekrekening. Meer informatie over kostenplaatsen in Asperion, lees je in de online help