Liquiditeitsplanning of liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsplanning is een prognose en controlemiddel van de inkomende en uitgaande geldstromen van een onderneming.
Het is een schatting van de cashflow, oftewel de inkomende en uitgaande geldstromen van de onderneming.

Met de liquiditeitsplanning krijgt de onderneming grip op de in- en uitgaande financiële stromen.
In een liquiditeitsbegroting wordt inzichtelijk hoe de financieringsbehoefte en het saldo liquide middelen zich in de toekomst ontwikkelen.