Netto

De term netto geeft aan wat een gemeten hoeveelheid van iets is na aftrek van alle niet (meer) ‘nuttige’ onderdelen. Je mag dus stellen dat het gaat om datgene wat ‘overblijft’. Een mooi voorbeeld van nettois in combinatie met loon. Het nettoloon is het bedrag dat je overhoudt na aftrek van belastingen en overige premies. Dit is daarmee in alle gevallen lager of gelijk aan het brutoloon.

Andere voorbeelden van netto zijn:

  • Nettogewicht: Het gewicht dat je overhoudt na het aftrekken van het gewicht van bijvoorbeeld een verpakking.
  • Netto-oppervlak: Het daadwerkelijk bruikbare ‘woonoppervlak’ in huizen. Na aftrek van oppervlaktes van bijvoorbeeld de gang of de wc.

Het concept is hierbij hetzelfde als in financiële termen.

 

Wat is Nettowinst?

De nettowinst is het bedrag dat aan het einde van een bepaalde periode overblijft en is gelijk aan het resultaat van de winst- en verliesrekening.
Voor de berekening van de nettowinst wordt eerst alle omzet berekend. Dit is het totaal van alle producten en diensten die zijn verkocht.

Vervolgens worden de (inkoop)kosten die betrekking hebben op deze producten en diensten, van de omzet afgehaald. De uitkomst van deze berekening heet brutowinst of brutomarge.
Daarnaast zijn er uiteraard in de onderneming nog meer kosten. Deze andere bedrijfskosten (zoals huur, loon, kantoorkosten etc.) worden van de brutowinst afgehaald. Na aftrek van de vennootschapsbelasting blijft de nettowinst (bedrijfsresultaat) over.