Solvabiliteit

Wat is solvabiliteit?

Met de solvabiliteit doelt men op de verhouding tussen het eigen vermogen aan de ene kant en het vreemde vermogen aan de andere kant. Dit geeft de solvabiliteit van een onderneming aan.

Vreemd vermogen is het vermogen van een bedrijf dat geleend is. Dit bestaat niet uit de eigen middelen. Het zijn de schulden van een onderneming. Voorbeelden van vreemd vermogen zijn een hypotheek en een lening. Het eigen vermogen verkrijg je door je schulden van je bezittingen af te trekken. Het is als het ware de ‘schuld’ die een onderneming ten opzichte van de eigenaren heeft.

Het belang van solvabiliteit

De solvabiliteit van een onderneming geeft een belangrijk beeld over de financiële situatie van de onderneming. Een grote solvabiliteit is positief. Dit geeft aan dat je er financieel gezien goed voor staat. Je bent bijvoorbeeld maar minimaal afhankelijk van vreemd vermogen. In plaats daarvan is er voldoende eigen vermogen om specifieke investeringen te doen.

Solvabiliteit