Vreemd Vermogen

Het vreemd vermogen is opgebouwd uit de verplichtingen of schulden van de onderneming .
Bijvoorbeeld leningen bij de bank vallen onder het vreemd vermogen.

   Vreemd Vermogen  =  Passiva - Eigen Vermogen

Vreemd vermogen is onderdeel van de passiva en staat dus aan de credit-zijde op de balans.

Het vreemd vermogen wordt onderverdeeld in het Kort Vreemd Vermogen en het Lang Vreemd Vermogen.

Kort Vreemd Vermogen

Onder het Kort Vreemd Vermogen vallen de schulden waarvan de looptijd van minder dan één jaar betreft.
Deze kortlopende schulden moeten binnen een jaar zijn voldaan.

Voorbeelden van deze schulden zijn:

  • Nog te betalen leveranciers (Crediteuren)
  • Schuld aan de Belastingdienst (Nog te betalen Omzetbelasting)
  • Rekening courant krediet (rood staan bij de bank)

Lang Vreemd Vermogen

Lang Vreemd Vermogen zijn alle schulden met een looptijd langer van één jaar.
Deze schulden lopen vaak meerdere jaren.

Voorbeelden van deze schulden zijn:

  • Hypotheek op het bedrijfspand
  • Lease van bedrijfsmiddelen zoals machines of installaties
  • Leningen van derden die hebben geïnvesteerd in de onderneming.

 

Het online boekhoudprogramma Asperion maakt automatisch deze berekening op basis van de ingevoerde boekingen. Het vreemd vermogen kan dan worden teruggevonden op de balans.
Aanpassingen die worden gemaakt op de schulden, zoals een afschrijving van een aflossing op de bank worden automatisch verwerkt.