Voorzieningen

Een voorziening is een boekhoudkundige reservering van gelden voor later. Het is een categorie of grootboekrekening waar een saldo wordt opgebouwd door er periodiek bedragen op te ‘storten’.
Bijvoorbeeld om een grotere uitgave alvast te reserveren waarvan je weet dat deze gaat komen.
Vakantiegeld wat moet worden uitbetaald aan personeel is hiervan een voorbeeld of groot onderhoud aan gebouwen, of voor pensioenopbouw in eigen beheer.

Een voorziening is onderdeel van het vreemd vermogen op de balans en staat aan de .

Deze reservering betreft geen echte storing naar de spaarrekening (bank of kas) maar is een boekhoudkundige boeking.
Omdat de (kosten)boeking het winstsaldo drukt, zijn er voor het maken van deze voorzieningen spelregels die zijn vastgelegd in de wetgeving.
Een voorziening mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het oorspronkelijk werd opgebouwd. Kan dit doel niet (meer) worden bereikt dan moet het saldo alsnog ten gunste van het resultaat worden gebracht.