Werkkapitaal

Wat is werkkapitaal?

Het werkkapitaal geeft het verschil aan tussen vlottende activa en vlottende passiva. Wat dan overblijft, is namelijk het kapitaal om dagelijks zaken te bedrijven.
Dit is het minimale kapitaal dat beschikbaar dient te zijn om de onderneming draaiende te houden op de korte termijn.

De vlottende activa bestaat uit zaken als de voorraad, de debiteuren en de liquide middelen die een bedrijf heeft. De vlottende passiva bestaat dan weer uit crediteuren en kortlopende schulden.
Hiertussen bereken je het verschil om achter het nodige werkkapitaal te komen.