Vlottende Activa

Vlottende Activa (Engelse term: Current Assets) zijn de bezittingen van het bedrijf die een korte tijd in een bedrijf aanwezig zijn.
Als een onderneming bijvoorbeeld voorraad aanhoud voor het produceren van goederen, zijn dit bezittingen die op korte termijn ook weer uit de voorraad gaan. Dit zijn de vlottende activa, ook wel vlottend kapitaal, vlottende kapitaalgoederen of bedrijfskapitaal genoemd.

Vlottende activa zijn onderdeel van de totale activa van een onderneming en staan tegenover vaste activa die voor langere tijd aanwezig zijn zoals de inventaris en het bedrijfsgebouw.

Voorbeelden van vlottende activa

Enkele voorbeelden van vlottende activa zijn: