Capital Expenditures (CAPEX)

Wat is CAPEX?

CAPEX staat voor Capital Expenditures of kapitaaluitgaven / investeringsuitgaven in het Nederlands.
Het betreft de kosten voor ontwikkeling of levering van niet-verbruikbare onderdelen van een product of systeem (investering).

Kapitaalsinvesteringen van een onderneming worden geactiveerd op de balans en pas in latere perioden als kosten worden opgeschreven. (afschrijven)

Een voorbeeld is de aankoop van een computer, waar de onderneming een aantal jaar gebruik van maakt. De uitgave aan de computer wordt in 5 jaar tijd ten laste van het resultaat gebracht onder aftrek van de veronderstelde restwaarde na deze periode.

De tegenhanger van CAPEX is OPEX, dat zijn operationele kosten.
Als je een printer als voorbeeld neemt dan valt de aanschaf ervan onder CAPEX en de kosten voor papier en inkt onder OPEX.