Afschrijven

Afschrijven is het verdelen van de aanschafkosten van een bedrijfsmiddel (Vaste Activa) over een bepaalde door de Belastingdienst vastgestelde periode.
Bedrijfsmiddelen zijn zaken die niet direct verkocht worden, maar die een aantal jaren in de onderneming worden gebruikt. Ze verschillen dus van inkopen en voorraden en worden activa genoemd. Bedrijfsmiddelen zijn nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen.

Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, mogen niet alle kosten afgetrokken worden in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moet er worden afgeschreven. Dat houdt in dat de kosten worden verdeeld over de jaren waarin het bedrijfsmiddel wordt gebruikt.
Een afschrijving vermindert de boekwaarde van het activum op de balans.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn: Gebouwen, machines, auto’s, inventaris en andere duurzame zaken die voor de bedrijfsvoering worden gebruikt.

Voorbeeld van afschrijvingen:

Stel je voor dat je een bedrijf hebt en je koopt een machine die je helpt bij je productieproces. Deze machine gaat niet voor altijd mee; na verloop van tijd zal het slijten en uiteindelijk moet je het vervangen. In plaats van de volledige kosten van de machine in het jaar dat je het koopt als uitgave te beschouwen, spreid je de kosten uit over de levensduur van de machine. Dit proces wordt “afschrijving” genoemd. Het helpt je om een realistischer beeld te krijgen van je jaarlijkse kosten.

Willekeurige Afschrijving

Een willekeurige afschrijving is een speciaal soort afschrijving. Normaal gesproken schrijf je een bedrijfsmiddel af volgens een vast schema, bijvoorbeeld over een periode van 10 jaar. Maar met willekeurige afschrijving, krijg je meer flexibiliteit. Je kunt zelf kiezen hoeveel je elk jaar wilt afschrijven, zolang het totaal maar gelijk is aan de oorspronkelijke kosten van het bedrijfsmiddel. Dit kan voordelig zijn voor belastingdoeleinden, omdat je meer kosten kunt afschrijven in jaren waarin je meer winst maakt, waardoor je belastbare inkomen vermindert.

Het is belangrijk om te weten dat willekeurige afschrijvingen niet altijd zijn toegestaan. Ze worden meestal ingevoerd door de overheid als een stimulans voor bedrijven om te investeren in bepaalde soorten bedrijfsmiddelen, zoals duurzame technologieën, of tijdens economische recessies om bedrijven te stimuleren om te investeren.