Vaste Activa

Wat is vaste activa?

Onder vaste activa (Engelse term: Fixed Assets of Non-Current Assets) vallen de bezittingen van een onderneming, die voor langere tijd in gebruik zijn. Veelal wordt een periode langer dan één jaar hiervoor aangehouden.

Het gaat om bezittingen die worden gebruikt in de bedrijfsvoering en die niet worden verhandeld.

De vaste activa zijn onderdeel van de totale activa van een onderneming.
Kenmerkend voor activa is dat ze na aanschaf fiscaal alleen over meerdere jaren als kosten afgeschreven mogen worden.

Voorbeelden van Vaste Activa
Veelvoorkomende voorbeelden van vaste activa zijn o.a.
Gebouwen, Inventaris, Machines en installaties, Transportmiddelen, Merknamen, Goodwill en Aandelen.

De vaste activa staat aan de linkerzijde (Debet) van de balans van de onderneming en wordt als volgt gewaardeerd:

Waarde Vaste Activa = Aanschafprijs – Afschrijvingen + of – herwaardering
Vaste Activa

Vaste activa bestaat uit 3 soorten, namelijk:

 1. Immateriële vaste activa
 2. Materiële vaste activa
 3. Financiële vaste activa

Vaste Activa worden ingedeeld in hoofdgroepen zoals bovenstaand voorbeeld en worden in een afschrijvingstermijn afgewaardeerd (afgeschreven).

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn bezittingen van de onderneming die niet fysiek tastbaar zijn maar wel een rol spelen in de onderneming. Deze immateriële activa staan op de balans wanneer zij een objectief bepaalbare waarde hebben.

Enkele voorbeelden van immateriële vaste activa:

 • Goodwill (klantenportefeuille)
 • R&D (Onderzoeks- / ontwikkelingskosten) – Dit zijn kosten gemaakt om het product te ontwikkelen. Deze kosten kunnen worden gespreid over de levenscyclus van een product (Afschrijvingen).
 • Merknamen
 • Patenten en Octrooien – Dit zijn intellectuele eigendomsrechten die de eigenaar in staat stellen om anderen te weerhouden van bepaalde activiteiten.

Materiële vaste activa

De Materiële Vaste Activa (MVA) van een onderneming zijn de bezittingen die fysiek tastbaar zijn en waarvan het benodigde vermogen langer dan een jaar is vastgelegd.

Enkele voorbeelden van materiële vaste activa:

 • Computers en apparatuur
 • Grond en gebouwen
 • Machines en installaties
 • Inventaris
 • Auto’s en andere transportmiddelen

Financiële vaste activa

Financiële Vaste Activa zijn deelnemingen in andere bedrijven, financiële vorderingen of aandelen.
De onderneming heeft aandelen van een ander bedrijf gekocht of heeft aan dat bedrijf kapitaal gegeven.

Ook dochterondernemingen vallen in de deze categorie vaste activa. Vaak hebben grotere bedrijven een aantal dochterondernemingen die dan onder het moederbedrijf vallen.

Online Boekhouden

De online boekhoudsoftware Asperion beschikt over een vaste activa module. Waarmee Activa kunnen worden beheerd en automatisch correct op de balans komen. Ook de afschrijvingen worden automatisch gegenereerd en verwerkt.

Probeer Asperion Online Boekhoudsoftware 30 dagen gratis op proef.