Consolideren

Consolideren is een boekhoudtechniek om de enkelvoudige jaarrekening van een moeder- en dochteronderneming(en) samen te voegen in een (geconsolideerde) jaarrekening.
Er ontstaat dan één balans en één winst-en-verliesrekening voor een groep ondernemingen.
Om tot deze balans en winst-en-verliesrekening te komen moeten er één of meer eliminatieboekingen gemaakt worden.

Eliminatieboekingen

Het komt voor dat er onderling tussen de ondernemingen in de groep transacties plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld een doorbelasting van kosten zijn, of een (rentedragende) lening van de ene aan de andere onderneming.
Deze transacties horen niet in de geconsolideerde jaarrekening, daarom worden deze transacties uit de jaarrekening gehaald door middel van eliminatieboekingen.