Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Op Europees niveau is een nieuwe regelgeving inmiddels vastgesteld voor bescherming van de privacy onder de naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van deze regelgeving en deze zal met de invoering ervan op 25 mei 2018 de bestaande, Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.
De nieuwe regelgeving kan consequenties hebben voor gebruikers van de Software-as-a-Service (SaaS) diensten van Asperion.

Want administraties kunnen persoonsgegevens bevatten of gegevens die binnen de definities van de AVG als persoonsgegevens worden beschouwd.

Asperion heeft een handreiking voor gebruikers en intermediairs opgesteld.
Deze zijn te vinden in de online help via: https://help.asperion.nl/zoeken.aspx?search=avg.

Share This Story, Choose Your Platform!

Diensten aanbieden zonder zorgen!

Jij wil een stabiele betrouwbare dienstverlener zijn voor jouw klanten.

Dat kan alleen als je kan vertrouwen op jouw boekhoudpakket
én je leverancier als een echte business partner.

Wil je weten hoe jij dat kan bereiken door met Asperion te werken?