Blog

Home/Blog/
25 09, 2019

Wat is PSD2? En wat heb je als ondernemer aan PSD2?

september 25th, 2019|

Wat is PSD2 en wat zijn de voordelen voor de ondernemer?

De termen PSD2 en PSD2-bankieren zijn de afgelopen tijd verschillende keren in diverse media verschenen. Maar wat is PSD2 precies en wat betekent dit voor de ondernemer?

Hieronder hebben wij op een rij gezet wat PSD2 is, wat PSD2 voor de ondernemer kan gaan betekenen en wat ondernemers hier van gaan merken bij het gebruiken van een online boekhoudprogramma.

PSD2 infographic

Wat is PSD2?

PSD2 staat voor Payment Service Directive 2. Simpel gezegd is PSD2 de nieuwe Europese wet (richtlijn) voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. In Nederland heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de taak om PSD2-vergunningen aan Third Party Providers (TPP’s) uit te geven en om toezicht hierop te houden. Deze vergunning biedt de Betaaldienstverlener toegang tot de betaalrekening van de ondernemers.

De vergunningsplicht geldt voor leveranciers die software aanbieden waarbij transactie- en rekeninginformatie wordt verwerkt, zoals (online) boekhoudprogramma’s.

Wat is er nieuw bij PSD2?

Banken zijn verplicht om deze TPP’S toegang te geven tot de betaalrekeningen. Hiervoor gelden uiteraard strikte voorwaarden, namelijk:

 • De TPP moet beschikken over een bankvergunning van De Nederlandsche Bank (of een andere Europese toezichthouder).
 • De ondernemer moet uiteraard altijd zelf toestemming geven voor de toegang.
 • De toegang geldt alleen voor de specifieke partij die de ondernemer daarvoor toegang heeft gegeven.

De mogelijkheden van PSD2 voor de ondernemer:

PSD2 biedt nieuwe mogelijkheden voor ondernemers:

 • Het delen van transactie- en rekeninginformatie (Account Information). 

De ondernemer  bepaalt zelf welke TPP’s toegang krijgen tot de betaalrekening. Na verleende  toestemming  mogen banken transactie- en rekeninginformatie gebruiken in aangeboden diensten, oplossingen en/of systemen zoals Asperion.

 • Het opzetten van betalingen (Payment Initiation). 

Daarnaast kan er toestemming worden verleend voor het opzetten van betalingen. Hiermee kunnen  belangrijke financiële taken verder geautomatiseerd worden, zoals bijvoorbeeld het betalen van inkoopfacturen vanuit het online boekhoudprogramma.

Vooral het uitwisselen van rekening informatie biedt veel voordelen. API’s (Application Programming Interface) maken het mogelijk om geautomatiseerd informatie uit te wisselen tussen de computersystemen van de banken en de TPP’s. Hierdoor is het niet meer nodig om handmatig banktransacties te downloaden en die vervolgens te uploaden in bijvoorbeeld  het online boekprogramma.

De belangrijkste voordelen van PSD2:

 • Het besparen van tijd op de administratie door automatisering.
 • Handige mogelijkheden met betalingstransacties en data.
 • Zelf als ondernemer de controle houden over wat er gebeurt met transactie- en rekeninginformatie.
 • Actuele informatie m.b.t. de financiële situatie van de ondernemer. Dit stelt de ondernemer in staat om betere financiële beslissingen te nemen.

Als er gebruik wordt gemaakt van een online boekhoudprogramma zal de PSD2-wet de ondernemer extra kansen bieden door de verdere automatisering die de PSD2 mogelijk maakt.

Asperion en PSD2-vergunning:

Er worden strikte eisen gesteld aan de toekenning van een PSD2-vergunning. Uiteraard heeft Asperion de vergunningsaanvraag ingediend om de dienstverlening aan onze klanten nog verder uit te breiden.

Meer weten over de PSD2? De Nederlandsche Bank geeft hierover uitgebreide informatie.

Bekijk de Asperion API blog voor meer informatie over de Asperion API.

23 09, 2019

Nieuwe Kleine Ondernemers Regeling.

september 23rd, 2019|

Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 vervangen.

Per 1 januari 2020 wordt de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) vervangen door een nieuwe btw-vrijstelling. Deze vrijstelling biedt veel ondernemers de mogelijkheid om niet btw-plichtig te zijn, wanneer de omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 per kalenderjaar is het mogelijk hiervan gebruik te maken.

Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat dus niet langer de huidige belastingvermindering voor de btw.

Aandachtspunten op een rij bij deelneming aan de nieuwe KOR:

 • de omzet bedraagt niet meer dan € 20.000 per kalenderjaar / boekjaar.
 • de ondernemer brengt geen btw meer in rekening bij zijn klanten.
 • de ondernemer kan de btw die andere ondernemers bij hem in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
 • de ondernemer doet geen btw-aangifte meer.
 • de regeling geldt voor tenminste 3 jaar.

Wie komen in aanmerking voor de nieuwe KOR?

Naast ondernemers kunnen ook rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen en BV’s) gebruik maken van de nieuwe regeling. Er is dus sprake van een verruiming ten opzichte van de oude regeling.

Wie op dit moment geen btw-aangifte doet (omdat hij/zij gebruik maakt van de ontheffing administratieve verplichtingen), valt per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe kleine ondernemersregeling.

Wie de nieuwe btw-vrijstelling niet wil of kan toepassen, moet zich afmelden, middels het afmeldformulier van de Belastingdienst.

De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief. Daarin staat ook wat de ondernemer moet doen als hij/zij geen gebruik wil maken van de vrijstelling.

NB: Dit geldt ook voor alle particuliere zonnepaneelhouders, die op dit moment nog geen aangifte doen. Wie de nieuwe kleine ondernemersregeling niet wil of kan toepassen, moet zich eveneens afmelden.

Aanmelden moet voor 20 november!

Ondernemers die op dit moment niet onder de ontheffing administratieve verplichtingen vallen, konden zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR.

Als die ondernemer meteen (vanaf 1 januari 2020 als de nieuwe KOR ingaat) wil deelnemen, dan moet hij zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden. Vanaf het tijdstip dat de ondernemer aan de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling deelneemt, geldt de nieuwe regeling voor tenminste 3 jaar.

Het is voor ondernemers dus belangrijk een inschatting te maken van de verwachte omzet voor de komende 3 jaar om te kunnen bepalen of ze deel willen nemen aan de normale regeling of kiezen voor de nieuwe KOR met btw vrijstelling.

Voor meer informatie ga naar de KOR pagina van de Belastingdienst.

Natuurlijk is het mogelijk om in uw huidige administratie verder te blijven werken. Vanaf 1 januari 2020 zorgt Asperion ervoor dat de software uiteraard geschikt is voor de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling.

Neem contact op met de HelpDesk wanneer uw administratie hierop aangepast mag worden, we helpen u graag verder!

19 09, 2019

De nieuwe API van Asperion

september 19th, 2019|

De nieuwe API van Asperion:

Met de nieuwe API van Asperion is het mogelijk om een koppeling met andere (software) pakketten te maken en wordt het uitwisselen van gegevens efficiënter én gemakkelijker!

De afkorting API staat voor Application Programming Interface en is een set aan definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Het is een hulpmiddel voor software ontwikkelaars waarmee de uitwisseling van functies en gegevens tussen uw Asperion online boekhoudprogramma en bijvoorbeeld een willekeurig loonpakket of facturatiepakket, makkelijker, sneller en efficiënter wordt.

Hiermee automatiseert u eenvoudig tijdrovende handelingen die nu handmatig gedaan moeten worden. Zo zou het door u gebruikte facturatiepakket van een andere software leverancier bijvoorbeeld debiteuren en verkoopfacturen direct in uw Asperion administratie kunnen aanmaken, zonder tussenkomst van u als gebruiker. Andere koppelingen zijn ook denkbaar, zoals met loon- of CRM pakketten. Voor u als gebruiker levert dat nog meer gebruiksgemak en tijdwinst op. Een tijdwinst die vergelijkbaar is met die van de reeds bestaande automatische bankkoppelingen waardoor alle bankmutaties (doormiddel van afletteren) elke dag opnieuw en geheel automatisch in de administratie terechtkomen.

De API is een technisch hulpmiddel waarvan u als Asperion gebruiker zelf niet rechtstreeks gebruik zult maken. De API is speciaal ontworpen voor gebruik door ontwikkelaars van software producten die willen koppelen en integreren met Asperion software. Daarvoor is uiteraard wel de medewerking van de ontwikkelaars nodig.

Een eerste API partner event heeft al plaatsgevonden en een eerste groep ontwikkelaars is al druk bezig om hun software geschikt te maken voor de koppeling met Asperion. Wat Asperion betreft mogen vele API partners volgen zodat daarmee op termijn alle Asperion gebruikers nog meer mogelijkheden, gemak en tijdwinst wordt geboden!

Gebruikt u een (software) pakket dat u graag gekoppeld zou willen zien met Asperion? Neem dan contact met ons en/of met de ontwikkelaars van deze dienst op!

Wij zijn bereikbaar via e-mailadres: info@asperion.nl of telefoonnummer: 088-5 11 11 11.

API uitleg

23 08, 2019

De eerste automatische winstaangiften ingediend.

augustus 23rd, 2019|

De eerste automatische winstaangiften ingediend.

De eerste automatische winstaangiften zijn inmiddels succesvol ingediend. Dit jaar is er samen met de Belastingdienst en Zeker-OnLine een nieuwe proef gestart onder de naam ”Proef boekhouden, belastingaangifte en betalen”.

In deze fase van de proef, kregen gebruikers van Asperion die werken met de AdmInbox ZZP de mogelijkheid om ook de aangifte Inkomstenbelasting (IB) gemakkelijker en geheel zelfstandig te doen. Hierbij wordt de winst uit de onderneming, nodig voor de IB-aangifte van zelfstandige ondernemers, automatisch voor-ingevuld direct vanuit de boekhouding. Hiermee kunnen onnodige fouten worden voorkomen en sluit de boekhouding altijd met de IB aangifte!

De eerste gebruikers van Asperion hebben in de afgelopen periode, als eerste in Nederland, succesvol op deze wijze hun IB-aangifte compleet ingediend. Na een intensieve samenwerking met de Belastingdienst zijn er nu de eerste positieve resultaten!

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Gebruik de link om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bekijk de volgende pagina voor meer informatie over de AdmInbox ZZP.

Mee doen met de AWA pilot van 2020? Meld je hier aan.

Voor meer informatie zie onze nieuwe blog over de automatische winst aangifte.

In samenwerking met de Belastingdienst
Zeker-OnLine logo

17 09, 2018

Automatische upgrade naar RGS 3.0

september 17th, 2018|Tags: , , |

Automatische upgrade naar RGS 3.0:

Sinds enige tijd is er een nieuwe versie van het RGS schema. In versie 3.0 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd. Dit betroffen geconstateerde fouten en een aantal specifieke door de markt aangegeven wensen. (Voor meer informatie over de wijzigingen zie:  https://www.referentiegrootboekschema.nl/)

Het RGS schema, zoals deze reeds in Asperion beschikbaar was om aan uw grootboekrekeningen te koppelen is bijgewerkt naar deze nieuwe versie 3.0 van het RGS schema.
Vervallen RGS-codes zijn omgezet naar nieuwe codes, waarbij het advies is overgenomen van de Beheergroep RGS.
Heeft u in het verleden RGS-codes gekoppeld aan uw grootboekrekeningen, dan zijn deze automatisch omgezet volgens het nieuwe schema.

2 05, 2018

Banken ‘gesloten’ geen verwerkte afschriften.

mei 2nd, 2018|

Banken ‘gesloten’ geen verwerkte afschriften.

Op 1 mei is het de “dag van de arbeid” en zijn veel landen de mensen vrij.
In Nederland is dit niet zo en moeten we gewoon aan het werk.

Echter voor de banken in Nederland geldt op deze dag wel een aangepaste dienstverlening.
Dit wil zeggen dat er geen betalingsverkeer wordt verwerkt.


Voor de klanten met een automatische bankkoppelin
g:

De afschriften van de banken worden dus vandaag (2 mei) niet aangeleverd, omdat er gisteren (1 mei) geen betalingen zijn verwerkt.

Morgen (3 mei) worden de mutaties die zijn gedaan op 1 en 2 mei door de banken weer aangeleverd bij Asperion.
Deze dagafschriften worden dan weer automatisch verwerkt in uw administratie.

Meer informatie over de bankkoppeling: https://www.asperion.nl/productoverzicht/bankkoppeling/

23 04, 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming

april 23rd, 2018|

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Op Europees niveau is een nieuwe regelgeving inmiddels vastgesteld voor bescherming van de privacy onder de naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van deze regelgeving en deze zal met de invoering ervan op 25 mei 2018 de bestaande, Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.
De nieuwe regelgeving kan consequenties hebben voor gebruikers van de Software-as-a-Service (SaaS) diensten van Asperion.

Want administraties kunnen persoonsgegevens bevatten of gegevens die binnen de definities van de AVG als persoonsgegevens worden beschouwd.

Asperion heeft een handreiking voor gebruikers en intermediairs opgesteld.
Deze zijn te vinden in de online help via: https://help.asperion.nl/zoeken.aspx?search=avg.

10 04, 2018

Nieuwe versie aXML import definitie

april 10th, 2018|

Nieuwe versie van de aXML import is beschikbaar!

In deze nieuwe versie is het nu mogelijk om een afleverdatum mee te geven.

Gebruikers van de module inTrade kunnen nu tijdens de import middels een aXML een gewenste afleverdatum meegeven aan de order.
Dit was een veel gehoord verzoek en is inmiddels toegevoegd aan de laatste versie.

De technische documentatie is hierop aangepast en is te downloaden via de online help.

https://help.asperion.nl/gegevens-import/webshop-import.aspx

 

6 04, 2018

BTW op nul stellen.

april 6th, 2018|

BTW op nul stellen.

Na het indienen van een BTW aangifte aan het einde van een BTW aangifte tijdvak, maar in ieder geval aan het einde van een boekjaar, moeten de saldi op de BTW grootboekrekening op “nul” gesteld worden met behulp van een boeking in het dagboek van het type Memoriaal. Het is nu mogelijk om na het indienen van een BTW aangifte deze boeking automatisch te laten genereren.

Het te betalen of ontvangen BTW bedrag wordt dan overgezet naar een aparte grootboekrekening. Dis is dan de schuld/vordering aan de Belastingdienst.

De betaalde of ontvangen BTW via de bankrakening kan dan bij het afletteren eveneens op deze grootboekrekening geboekt worden.
Ook wordt het op de aangifte ingevulde bedrag bij “KOR” (Kleine Ondernemers Regeling) naar de Winst-en Verlies rekening geboekt en afrondingsverschillen met de aangifte afgeboekt op de standaard ingestelde rekening voor de betalingsverschillen.

Lees meer in onze online help: https://help.asperion.nl/module-financieel/btw-aangifte-functies/btw-saldi-op-nul-stellen.aspx