De nieuwe API van Asperion:

Met de nieuwe API van Asperion is het mogelijk om een koppeling met andere (software) pakketten te maken en wordt het uitwisselen van gegevens efficiënter én gemakkelijker!

De afkorting API staat voor Application Programming Interface en is een set aan definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Het is een hulpmiddel voor software ontwikkelaars waarmee de uitwisseling van functies en gegevens tussen uw Asperion online boekhoudprogramma en bijvoorbeeld een willekeurig loonpakket of facturatiepakket, makkelijker, sneller en efficiënter wordt.

Hiermee automatiseert u eenvoudig tijdrovende handelingen die nu handmatig gedaan moeten worden. Zo zou het door u gebruikte facturatiepakket van een andere software leverancier bijvoorbeeld debiteuren en verkoopfacturen direct in uw Asperion administratie kunnen aanmaken, zonder tussenkomst van u als gebruiker. Andere koppelingen zijn ook denkbaar, zoals met loon- of CRM pakketten. Voor u als gebruiker levert dat nog meer gebruiksgemak en tijdwinst op. Een tijdwinst die vergelijkbaar is met die van de reeds bestaande automatische bankkoppelingen waardoor alle bankmutaties (doormiddel van afletteren) elke dag opnieuw en geheel automatisch in de administratie terechtkomen.

De API is een technisch hulpmiddel waarvan u als Asperion gebruiker zelf niet rechtstreeks gebruik zult maken. De API is speciaal ontworpen voor gebruik door ontwikkelaars van software producten die willen koppelen en integreren met Asperion software. Daarvoor is uiteraard wel de medewerking van de ontwikkelaars nodig.

Een eerste API partner event heeft al plaatsgevonden en een eerste groep ontwikkelaars is al druk bezig om hun software geschikt te maken voor de koppeling met Asperion. Wat Asperion betreft mogen vele API partners volgen zodat daarmee op termijn alle Asperion gebruikers nog meer mogelijkheden, gemak en tijdwinst wordt geboden!

Gebruikt u een (software) pakket dat u graag gekoppeld zou willen zien met Asperion? Neem dan contact met ons en/of met de ontwikkelaars van deze dienst op!

Wij zijn bereikbaar via e-mailadres: info@asperion.nl of telefoonnummer: 088-5 11 11 11.

API uitleg

Share This Story, Choose Your Platform!

Diensten aanbieden zonder zorgen!

Jij wil een stabiele betrouwbare dienstverlener zijn voor jouw klanten.

Dat kan alleen als je kan vertrouwen op jouw boekhoudpakket
én je leverancier als een echte business partner.

Wil je weten hoe jij dat kan bereiken door met Asperion te werken?