Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 vervangen.

Per 1 januari 2020 wordt de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) vervangen door een nieuwe btw-vrijstelling. Deze vrijstelling biedt veel ondernemers de mogelijkheid om niet btw-plichtig te zijn, wanneer de omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 per kalenderjaar is het mogelijk hiervan gebruik te maken.

Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat dus niet langer de huidige belastingvermindering voor de btw.

Aandachtspunten op een rij bij deelneming aan de nieuwe KOR:

  • de omzet bedraagt niet meer dan € 20.000 per kalenderjaar / boekjaar.
  • de ondernemer brengt geen btw meer in rekening bij zijn klanten.
  • de ondernemer kan de btw die andere ondernemers bij hem in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
  • de ondernemer doet geen btw-aangifte meer.
  • de regeling geldt voor tenminste 3 jaar.

Wie komen in aanmerking voor de nieuwe KOR?

Naast ondernemers kunnen ook rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen en BV’s) gebruik maken van de nieuwe regeling. Er is dus sprake van een verruiming ten opzichte van de oude regeling.

Wie op dit moment geen btw-aangifte doet (omdat hij/zij gebruik maakt van de ontheffing administratieve verplichtingen), valt per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe kleine ondernemersregeling.

Wie de nieuwe btw-vrijstelling niet wil of kan toepassen, moet zich afmelden, middels het afmeldformulier van de Belastingdienst.

De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief. Daarin staat ook wat de ondernemer moet doen als hij/zij geen gebruik wil maken van de vrijstelling.

NB: Dit geldt ook voor alle particuliere zonnepaneelhouders, die op dit moment nog geen aangifte doen. Wie de nieuwe kleine ondernemersregeling niet wil of kan toepassen, moet zich eveneens afmelden.

Aanmelden moet voor 20 november!

Ondernemers die op dit moment niet onder de ontheffing administratieve verplichtingen vallen, konden zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR.

Als die ondernemer meteen (vanaf 1 januari 2020 als de nieuwe KOR ingaat) wil deelnemen, dan moet hij zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden. Vanaf het tijdstip dat de ondernemer aan de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling deelneemt, geldt de nieuwe regeling voor tenminste 3 jaar.

Het is voor ondernemers dus belangrijk een inschatting te maken van de verwachte omzet voor de komende 3 jaar om te kunnen bepalen of ze deel willen nemen aan de normale regeling of kiezen voor de nieuwe KOR met btw vrijstelling.

Voor meer informatie ga naar de KOR pagina van de Belastingdienst.

Natuurlijk is het mogelijk om in uw huidige administratie verder te blijven werken. Vanaf 1 januari 2020 zorgt Asperion ervoor dat de software uiteraard geschikt is voor de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling.

Neem contact op met de HelpDesk wanneer uw administratie hierop aangepast mag worden, we helpen u graag verder!

Share This Story, Choose Your Platform!

Diensten aanbieden zonder zorgen!

Jij wil een stabiele betrouwbare dienstverlener zijn voor jouw klanten.

Dat kan alleen als je kan vertrouwen op jouw boekhoudpakket
én je leverancier als een echte business partner.

Wil je weten hoe jij dat kan bereiken door met Asperion te werken?