Boekwaarde

De boekwaarde is de waarde waartegen de activa en passiva zijn opgenomen op de balans.
In de meeste gevallen is de boekwaarde gelijk aan de werkelijke waarde.

Het kan ook zijn dat de boekwaarde afwijkt van de werkelijke waarde. Bij verkoop van een activum kan deze vaak meer of minder waard zijn dan de boekwaarde. Opbrengst of verlies wordt in het resultaat opgenomen.

In het algemeen wordt de boekwaarde bepaald door de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen.

Het kan ook zijn dat de boekwaarde afwijkt van de werkelijke waarde.

De boekwaarde is gelijk aan de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen.