Wat is een Exploitatiebegroting?

In een exploitatiebegroting word de verwachte omzet en de verwachte kosten onder elkaar gezet. Een onderneming kan dan snel zien wat er nodig is om winst te maken.
De exploitatiebegroting wordt veelal opgesteld voor een langere periode, doorgaans 1 tot 3 jaar. De verwachte kosten in het overzicht trekt u af van de geprojecteerde omzet, zo wordt duidelijk of het bedrijf winst kan maken.

Waarom een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting dwingt de ondernemer tot nadenken over de projecties naar de toekomst. Een begroting geeft zo inzage in de financiele positie van de onderneming.
Bijvoorbeeld wanneer de onderneming wist gaat maken en hoeveel liquide middelen daarvoor nodig zijn om de start te overbruggen.

  • Het geeft inzicht en kijkt vooruit.
  • Maakt duidelijk welke omzet moet worden gehaald om alle kosten te kunnen dekken en winst te maken.
  • Tijdig bijsturen als nodig is. Als blijkt dat de echte omzet anders is dan de begroting, kan de omzet worden vergroot of de kosten verlaagd.
  • Het is vaak een voorwaarde voor financiering. Als er een financiering bij een bank wordt aangevraagd.

Omzet en kosten

Omzet kan worden begroot door bijvoorbeeld het aantal verwachte (product)verkopen keer de verkoopprijs te berekenen. Of het uurtarief maal de geplande uren te berekenen.
Kosten zijn bijvoorbeeld de inkopen of kostprijs van de artikelen, het salaris van jezelf en eventueel personeel. Maar ook de huur van een bedrijfsruimte, kantoorkosten (zoals pennen en papier, afschrijvingen op activa etc.)

Met het online boekhoudprogramma Asperion, kan je door de automatische bankkoppelingen en handige facturatie functionaliteit accuraat en snel je werkelijke kosten en omzet inzichtelijk maken.