Kengetallen

Een kengetal of financiële ratio is een verhoudingsgetal dat is samengesteld uit de financiële gegevens van een onderneming. Voorbeelden van kengetallen zijn de EBITDA, de brutowinstmarge, de current ratio, de omzet per m2, solvabiliteit en rentabiliteit etc. De kengetallen die nuttig zijn kunnen per onderneming verschillen. De absolute waarde van een kengetal zegt iets over de periode waarover het kengetal berekend is. Maar dat is eigenlijk een momentopname. Daarom is vooral de waardeverandering van een kengetal over de tijd een betere indicatie of de onderneming al dan niet goed bezig is.

Omdat het gebruik van kengetallen snel inzicht geeft in de financiële situatie, worden ze vaak gebruikt als analyse-instrument. Het is dus belangrijk dat een boekhoudpakket dat financiële rapportages biedt ook de mogelijkheid biedt om van kengetallen gebruik te maken die de gebruiker zelf kan selecteren en samenstellen om ze perfect af te stemmen op de eigen bedrijfssituatie. Financiële rapporten worden dan automatisch van relevante kengetallen voorzien.

In de module Financieel van Asperion is de kengetallenfunctie standaard aanwezig. Daarom worden kengetallen in elk periodeoverzicht automatisch berekend en weergegeven in de diverse financiële rapportages, zoals een balans.

Voor een uitgebreide beschrijving van de kengetallen functie in Asperion is een online help pagina beschikbaar.