Transitorische posten of transitoria

Transitorische posten is omzet of kosten die over meerdere periodes verdeeld dienen te worden.

Kosten of omzet kunnen soms vooraf of achteraf worden in één keer worden gefactureerd.
Bijvoorbeeld als er een jaarfactuur wordt ontvangen voor verzekeringen, deze hebben betrekking op een geheel jaar en zouden, om een goed overzicht te krijgen (kengetallen zoals nettowinst) per maand worden verdeeld.
Om dit te bewerkstelligen kun je daarom ook de methode van de permanence inzetten. De omzet of kosten kunnen dan als transitorische post worden opgenomen.
De kosten of omzet worden dan geactiveerd op de balans en in de betreffende periode verwerkt op de winst en verlies rekening.

Transitoria vallen onder de kortlopende schulden of bezittingen.