Rijd je met een zakelijke auto ook privé kilometers of maak je met je privé auto ook zakelijke ritten? In beide gevallen is een rittenregistratie belangrijk.
Je kilometerregistratie vormt een belangrijke bewijslast naar de Belastingdienst en maakt onderdeel uit van je (bedrijfs)administratie.

Kilometerregistratie
Een sluitende kilometerregistratie is ook onderdeel van je bedrijfsadministratie

Privé kilometers met een zakelijke auto

Wanneer je meer dan 500 km per jaar privé rijdt met de auto van de zaak is er sprake van ‘bijtelling’ en zal je een percentage van de cataloguswaarde bij je inkomsten moeten optellen. Zolang je minder dan 500 km privé rijdt heb je géén bijtelling, maar moet je dit wel met een sluitende kilometerregistratie kunnen aantonen. Daarnaast moet je BTW afdragen over het privé gebruik van de auto van de zaak.

Zakelijke kilometers met een privé auto

De zakelijke kilometers die worden gereden in de privé auto, mogen worden door belast aan de zaak. Dit zijn immers kosten voor je onderneming. De gereden kilometers mag je dan à 19 cent per kilometer declareren.
Ook in deze situatie moet er een kilometerregistratie worden bijgehouden.

Voorwaarde is wel dat alle kosten die gemaakt worden voor de auto vanuit privé zijn betaald of in geval ze door de zaak zijn betaald moeten worden doorbelast aan privé. Er mogen behalve de verreden kilometers voor de zaak géén andere autokosten ten laste van de onderneming worden gebracht. Pro rato mag wel een deel van BTW van de autokosten vanuit privé betaald, worden verrekend in de laatste BTW aangifte van het jaar. Bewaar de inkoopnota’s en bonnen dus goed, waarop BTW in rekening is gebracht.

Kilometerregistratie: wat moet ik vastleggen?

  • De auto’s/ vervoermiddelen met aanschafdatum
  • Betreft het een auto van de zaak of privé
  • Kilometerstand aan het begin- en eindstand op 31 decemer
  • Plaats van vertrek en bestemming
  • Degene of bedrijf dat bezocht wordt / reden van bezoek
  • Opmerking als er van er van standaard route wordt afgeweken. Dit kan zich voordoen bij wegafsluitingen, omleidingen, files etc.

Het online boekhoudpakket van Asperion beschikt standaard over een kilometerregistratie, waarmee eenvoudig de ritten kunnen worden bijgehouden.
Meer informatie over de kilometerregistratie in Asperion : Lees de online help.

Asperion biedt méér dan Online Boekhouden. Door functies te ontwikkelen zoals de rittenregistratie maakt Asperion het ondernemers nog makkelijker. Nog geen Asperion Online Boekhoudpakket? Probeer 30 dagen gratis.

Share This Story, Choose Your Platform!

Diensten aanbieden zonder zorgen!

Jij wil een stabiele betrouwbare dienstverlener zijn voor jouw klanten.

Dat kan alleen als je kan vertrouwen op jouw boekhoudpakket
én je leverancier als een echte business partner.

Wil je weten hoe jij dat kan bereiken door met Asperion te werken?

Neem nu contact op