nieuw btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020

Eenmanszaken en ZZP’ers krijgen een nieuw btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020!

Update 08-11-2019:

Het blijkt dat de Belastingdienst ook na 1 januari 2020 aan startende ZZP’ers en eenmanszaken voorlopig nog 2 btw nummers uitreikt: 1 btw nummer gebaseerd op het BSN nummer voor verkeer met de Belastingdienst (ob aangifte en opgaaf ICP) en 1 btw Identificatie nummer voor de communicatie met hun zakelijke partners.

Ook starters krijgen vanaf 1 januari daarom 2 nummers. Het eerste omzetbelasting (ob) nummer op basis van BSN voor verkeer met de Belastingdienst en het nieuwe btw-identificatienummer (btw-ID) voor zakelijk verkeer met klanten en leveranciers.

Uiteraard blijft het daarom dus mogelijk om in Asperion beide nummers in te vullen.

Voor ondernemers die aangegeven hebben om van de KOR gebruik te maken is het raadzaam om de nummers in te vullen, zodat deze in de administratie bewaard blijven mocht de situatie veranderen.

Originele blog 30 september 2019:

Circa 1,7 miljoen eenmanszaken, ZZP’ers en zelfstandigen met personeel ontvangen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer (btw-ID) van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari moet dit nummer worden gebruikt op bijvoorbeeld uitgaande facturen en de website.

Waarom een nieuw nummer?

In het huidige btw-nummer is het Burger Service Nummer (BSN) van de ondernemer verwerkt en dit is in strijd met de nieuwe privacywet (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden. Ook de Belastingdienst moet aan de nieuwe eisen die deze wet stelt voldoen en persoonsgegevens beschermen. Het BSN mag geen onderdeel meer zijn van het btw-identificatienummer.

Immers elke ondernemer is verplicht dit nummer openbaar te maken op bijvoorbeeld facturen en website en daarmee komen privacygevoelige gegevens online beschikbaar voor iedereen.

Twee btw-nummers in plaats van één:

Bestaande eenmanszaken/ZZP’ers ontvangen voor 1 januari 2020 van de Belastingdienst een tweede btw-identificatienummer (btw-ID).

  1. Het huidige btw-nummer (omzetbelastingnummer) wordt gebruikt binnen de Belastingdienst voor de aangifte omzetbelasting.
  2. Het nieuwe btw-nummer (btw-identificatienummer) is voor de facturen, websites en voor handel binnen de Europese Unie.

Als er zakelijke transacties plaatsvinden binnen de EU of btw over de grens teruggevraagd worden, dan moet dit nieuwe btw-nummer op tijd doorgegeven worden aan leveranciers!

Met deze maatregel is de privacy van ondernemers beter beschermd omdat het nieuwe btw-nummer op basis van BSN niet meer richting je klanten kenbaar wordt gemaakt.

Nieuwe ondernemingen/ZZP’ers die starten ná 1 januari 2020 krijgen 1 btw-identificatienummer (btw-ID).

Het nieuwe btw-identificatienummer (btw-ID):

Het btw-ID is een persoonlijk en uniek nummer, net als nu bestaat het nummer uit een reeks van 14 tekens. Bijvoorbeeld: NL9cijfersB01 (of hoger). Het nieuwe nummer bevat geen privacygevoelige informatie meer.

Omzetbelastingnummer (ob-nummer):

Het huidige btw-nummer blijft dus gewoon na 1 januari het omzetbelastingnummer (ob-nummer) voor reeds bestaande ondernemingen en ZZP’ers, waardoor er duidelijk onderscheid is  met het btw-ID. Het ob-nummer wordt vermeld in correspondentie met de Belastingdienst over omzetbelasting en op het portaal waar de btw-aangifte wordt gedaan.

Waar moet ik als ondernemer aan denken?

Zodra de Belastingdienst het nieuwe btw-identificatienummer heeft toegestuurd is het belangrijk dat per 1 januari:

  1. Het btw-identificatienummer is ingevuld in de administratie. (Asperion Setup Wizard)
  2. De facturen en overige verkoopdocumenten zijn voorzien van dit nummer. (Asperion Layout editor)
  3. Het nieuwe nummer op de website wordt geplaatst.
  4. Het nieuwe nummer doorgegeven is aan leveranciers binnen de EU. (Zie crediteurenoverzicht in Asperion)

Wat verandert er nog meer de komende periode?

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 vervangen. Bekijk onze blog over de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling voor meer informatie.

Share This Story, Choose Your Platform!

Diensten aanbieden zonder zorgen!

Jij wil een stabiele betrouwbare dienstverlener zijn voor jouw klanten.

Dat kan alleen als je kan vertrouwen op jouw boekhoudpakket
én je leverancier als een echte business partner.

Wil je weten hoe jij dat kan bereiken door met Asperion te werken?