Beginbalans

Wat is een beginbalans?

Een beginbalans is de startpositie van de boekhouding. De saldo’s op de grootboekrekeningen uit het voorgaande (boek)jaar vormen de start van het nieuwe jaar. Het wordt daarom ook wel een ‘openingsbalans‘ genoemd.
De beginbalans toont de startpositie van het boekjaar en bevat uitsluitend balansrekeningen voor Activa  en Passiva en is dus een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen aan het begin van een boekjaar. Meestal zijn de cijfers van de beginbalans gelijk aan de eindbalans van de vorige periode.  Een ondernemer moet periodiek een balans opmaken. Bij de balans wordt onderscheid gemaakt tussen de beginbalans en de eindbalans.

Jaarovergang

Een modern boekhoudpakket zal automatisch de saldo’s op de grootboekrekeningen meenemen in de beginbalans van het volgende jaar.
Vaak worden deze saldo’s dan opgenomen in periode 0 van het boekjaar, zodat het los kan worden gezien van de mutaties in de eerste periode van het nieuwe boekjaar.
Aan het begin van het boekjaar start je met een beginbalans en aan het eind van het boekjaar na het verwerken van alle mutaties eindig je met een eindbalans.

Het online boekhoudpakket Asperion heeft voor de overgang tussen boekjaren een functie die de saldo’s automatisch overneemt. Zie hiervoor de online help:  Jaarovergang

Openingsbalans

Als er wordt overgestapt op een nieuw boekhoudpakket en er is al een balans aanwezig uit het oude pakket, kan deze worden overgenomen in de openingsbalans van de nieuwe boekhouding.
Voor het invoeren van de beginbalans als er nieuw wordt gestart met Asperion is er de beginbalans-functie.
Zie hiervoor de online help: Beginbalans

 

Wanneer er voor het eerst gebruik wordt gemaakt van het online boekhoudpakket Asperion, is er de beginbalans-functie voor het invoeren van de beginbalans.
Zie voor de online help.